Liceum


Gimnazjum


Kadra Szkoły


Gazetka Szkolne Halo


Materiały dla uczniów


Pogoda na jutro

Dzieje Sztandaru Szkoły

Obecny sztandar Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy był w okresie międzywojennym szkolnym sztandarem Publicznej Szkoły Powszechnej Nr 1, przechodził różne koleje losu.

awers rewers

W dniu 18 czerwca 1937 roku uczniowie Publicznej Szkoły Powszechnej Nr 1 w Mogielnicy byli uczestnikami niecodziennej uroczystości - przekazania Sztandaru Szkole. Dzięki zebranym środkom finansowym, zapałowi dzieci, nauczycieli i rodziców wyhaftowany został piękny Sztandar Szkoły. Na purpurowym jedwabiu widnieje orzeł w koronie i napis "7-klasowa Publiczna Szkoła Powszechna Nr 1 w Mogielnicy im. Jana Kilińskiego, Myśmy przyszłością narodu - 1936 rok". Na odwrotnej stronie znajduje się postać Matki Boskiej Ostrobramskiej i napis "Pod Twoją Obronę Uciekamy Się". W Kronice Szkolnej z tamtych lat uczennica klasy siódmej Jadwiga Urbańczykówna napisała: "Niech będzie ten sztandar widocznym znakiem honoru tej szkoły. A honor uczniów - to sumienna praca w szkole, to regularne do niej uczęszczanie, to czyste zeszyty i książki, to punktualne przychodzenie do szkoły, to podporządkowanie się przepisom szkolnym"
Podczas okupacji zajęcia odbywały się w wynajętych prywatnych domach, udział Sztandaru w uroczystościach był zakazany, przechowywano go w domach nauczycieli.
Lata powojenne przyniosły zmiany polityczne, sztandar również musiał pozostać w ukryciu.
Na fali przemian ustrojowych Sztandar wrócił na swoje zaszczytne miejsce. Rada pedagogiczna podjęła decyzję o umieszczeniu Sztandaru na honorowym miejscu i włączeniu Go do ceremoniału szkolnego.
Kolejny ważny etap to rok 2002. Dokonano renowacji Sztandaru, uzupełniono napis o słowa "Zespół Szkół Ogólnokształcących 2002 rok". W dniu 17 października 2002 roku odbyła się uroczystość nadania Zespołowi Szkół Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego, otwarcia hali sportowej. W czasie imprezy nastąpiło przekazanie Sztandaru dyrektorowi szkoły przez przedstawiciela Rady Miejskiej, Rady Pedagogicznej oraz rodziców.
Od tej pory otoczony jest czcią i stanowi stały element współczesnej historii szkoły.


Kontakt

ZSO w Mogielnicy
05-640 Mogielnica,
ul. Nowomiejska 1,
tel/fax:048 6635016,
zsomogielnica@op.pl

ZSO


Hala sportowa


Zajęcia dodatkowe