1B 1Liceum
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 MAT RH 19   REL #1RE 19   MAT RH 56
2 8:55- 9:40 PRZED #1PR 21 POL #1PO 38 REL #1RE 19 INF #1IN 17 ANG-1/2 #1A1 29
ANG-2/2 #1A2 reh
3 9:50-10:35 NR-1/2 #1N 29
NR-2/2 #1R 24
BIOL #1BI 18 POL #1PO 38 GEO #1GE 40 WOK #1WK 21
4 10:45-11:30 POL #1PO 38 GW #1GW 34 WF #1WF PRZED #1PR 29 EDB #1ED 21
5 11:45-12:30 WF #1WF WF #1WF FIZ #1FI 21 NR-1/2 #1N 54
NR-2/2 #1R 29
HIST #1HI 29
6 12:50-13:35   HIST #1HI 29 NR-1/2 #1N cz
NR-2/2 #1R 29
POL #1PO 38 MAT RH 56
7 13:50-14:35     ANG-1/2 #1A1 56
ANG-2/2 #1A2 24
ANG-1/2 #1A1 18
ANG-2/2 #1A2 23
WOS #1WS 29
8 14:40-15:25     MAT RH 38 CHEM #1CH 19  
Drukuj plan
wygenerowano 2019-04-26
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum