1A 1Liceum
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 MAT-1/1 #1MA 21   REL-1/1 #1RE 19 MAT-1/1 #1MA 21 MAT-1/1 #1MA 21
2 8:55- 9:40 PRZED-1/1 #1PR 21 POL KB 21 REL-1/1 #1RE 19 INF-1/1 #1IN 17 ANG-1/2 #1A1 29
ANG-2/2 #1A2 reh
3 9:50-10:35 NR-1/2 #1N 29
NR-2/2 #1R 24
BIOL-1/1 #1BI 18 POL KB 19 GEO #1GE 40 WOK-1/1 #1WK 21
4 10:45-11:30 POL KB 23 GW LK 22 WF #1WF PRZED-1/1 #1PR 29 EDB-1/1 #1ED 21
5 11:45-12:30 WF #1WF WF #1WF FIZ-1/1 #1FI 21 NR-1/2 #1N 54
NR-2/2 #1R 29
HIST-1/1 #1HI 29
6 12:50-13:35   HIST-1/1 #1HI 29 NR-1/2 #1N cz
NR-2/2 #1R 29
POL KB 22 MAT-1/1 #1MA 21
7 13:50-14:35     ANG-1/2 #1A1 56
ANG-2/2 #1A2 24
ANG-1/2 #1A1 18
ANG-2/2 #1A2 23
WOS-1/1 #1WS 29
8 14:40-15:25       CHEM-1/1 #1CH 19  
Drukuj plan
wygenerowano 2019-04-26
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum