8SP
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 REL WA 23 POL ŚE 23 WF-1/2 PP h4
WF-2/2 OW h3
WF-1/2 PP h4
WF-2/2 OW h3
BIOL FA 18
2 8:55- 9:40 NR-1/2 KU 54
NR-2/2 ME 35
POL ŚE 23 DZ 21 WF-1/2 PP h4
WF-2/2 OW h3
WOS ŚJ 24
3 9:50-10:35 ANG Łg 54 MAT TJ 21 MAT TJ 21 HIST ŚJ 24 WF-1/2 PP h4
WF-2/2 OW h3
4 10:45-11:30 MAT TJ 21 GW FA 18 POL ŚE 23 MAT TJ 21 REL WA 35
5 11:45-12:30 WOS ŚJ 24 HIST ŚJ 24 ANG Łg 54 MATD TJ 21 ANG Łg 54
6 12:50-13:35 CHEM KP 19 CHEM KP 19 FIZ RH 21 WDŻ TU 24 POL ŚE 23
7 13:50-14:35 POL ŚE 23 ANG Łg 54 NR-1/2 KU 23
NR-2/2 ME 35
NR-1/2 KU 24
NR-2/2 ME 35
FIZ RH 19
8 14:40-15:25 INF FA 17 ANG Łg 54 GEO SE 40 EDB PP 22  
Drukuj plan
wygenerowano 2019-04-26
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum