7SP
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 MAT KD 34 WF #67w HIST KM 35 FIZ-1/2 RH 38
FIZ-2/2 SB 19
POL KM 35
2 8:55- 9:40 GEO SE 40 NR-1/2 KU 54
NR-2/2 ME 35
MUZ 37 MAT KD 34 ANG-1/2 ZN 41
ANG-2/2 Łg 54
3 9:50-10:35 REL WA 23 MAT KD 34 INF SB 17 ANG-1/2 ZN 41
ANG-2/2 Łg 54
BIOL FA 18
4 10:45-11:30 WF #67w GW KM 37 REL WA 35 NR-1/2 KU cz
NR-2/2 ME 35
FIZ-1/2 RH 54
FIZ-2/2 SB 19
5 11:45-12:30 POL KM 35 ANG-1/2 ZN 41
ANG-2/2 Łg 54
POL KM 56 CHEM-1/2 KP 19
CHEM-2/2 FA 18
MAT KD 34
6 12:50-13:35 HIST KM 35 BIOL FA 18 POL KM 56 WF #67w NR-1/2 KU cz
NR-2/2 ME 35
7 13:50-14:35 CHEM-1/2 KP 19
CHEM-2/2 FA 18
POL KM 22 GEO SE 40 WF #67w WDŻ TU 22
8 14:40-15:25 ANG-2/2 Łg 54 DZ 21 ANG-2/2 Łg 54 PLA 37  
Drukuj plan
wygenerowano 2019-04-26
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum