Liceum


Gimnazjum


Szkolne Halo


Materiały dla uczniów
Samorząd Uczniowski Liceum w roku szkolnym 2016/2017

Uczniowie liceum podczas demokratycznych wyborów, które odbyły się 6 września 2016 roku spośród nauczycieli uczących w liceum wybrali opiekunów Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2016/2017. Zostali nimi:
p. Sylwia Janicka - nauczyciel języka polskiego, wych. kl. IIB liceum


p. Iwona Chmielewska - nauczyciel wychowania fizycznego


16 września podczas zebrania w obecności opiekunów SU, spośród trójek klasowych liceum wybrano zarząd Samorządu Uczniowskiego:

Przewodniczący
- Mikołaj Dobrowolski z kl. IIIC;

Z-ca przewodniczącego - Marta Witoń z klasy IIC;

Skarbnik I - Dominika Kowalska z klasy IIB

Skarbnik II - Paulina Podsiadlik z klasy IC

Sekretarz I - Szymon Omen z klasy IB;

Sekcja dekoracyjna:

- Patrycja Madej z klasy IIA;

- Kamila Ciepieniak z klasy IIA;

- Monika Dominiak z klasy IIB;

- Paulina Dudzińska z klasy IIB;


Kontakt

ZSO w Mogielnicy
05-640 Mogielnica,
ul. Nowomiejska 1,
tel:048 6635016,
zsomogielnica@op.pl


ZSO


Hala sportowa