Liceum


Gimnazjum


Materiały dla uczniówZasady rekrutacji do Liceum na rok szkolny 2018/2019

Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego w Mogielnicy na rok szkolny 2018/2019 prowadzona będzie w następujących kierunkach:

- Klasa z rozszerzonym językiem polskim, geografią, językiem angielskim;

- Klasa z rozszerzonym językiem polskim, historią, językiem angielskim;

- Klasa z rozszerzoną matematyką, geografią, językiem angielskim;

- Klasa z rozszerzoną matematyką, fizyką, językiem angielskim;

- Klasa z rozszerzoną biologią, chemią, językiem angielskim;

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek; pdf, doc
2.Świadectwo ukończenia gimnazjum (po zakończeniu roku szkolnego);
3. Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (po zakończeniu roku szkolnego);
4. Odpis aktu urodzenia lub dowód jednego z rodziców (do wglądu przy składaniu dokumentów);
5. 1 fotografia.

Zapraszamy uczniów zainteresowanych nauką w naszym Liceum Ogólnokształcącym i ich rodziców do zapoznania się z regulaminem i harmonogramem rekrutacji

Zasady rekrutacji i harmonogram

Szczegóły postępowania rekrutacyjnego - rozporządzenie MEN
Kontakt

ZSO w Mogielnicy
05-640 Mogielnica,
ul. Nowomiejska 1,
tel/fax:048 6635016,
zsomogielnica@op.pl

ZSO


UKS