STOŁÓWKA SZKOLNAINFORMACJA DLA KORZYSTAJĄCYCH ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

Zgłoszenia faktu nieobecności ucznia w szkole i rezygnacji z posiłku należy dokonywać poprzedniego dnia lub danego dnia w godz. 7.00-7.30
u pani Ewy Jaworskiej pod nr.tel.: 663-733-584
W naszej szkole funkcjonuje stołówka szkolna oferująca uczniom smaczne obiady za przystępną cenę.

Cennik
» Zestaw obiadowy (zupa, II danie, kompot) - 5,50 zł.
» II danie, kompot - 4,00 zł.
» Zupa, chleb, kompot - 1,50 zł.

Godziny wydawania obiadu:
» 1130 - 1145 (1 długa przerwa)
» 1230 - 1250 (2 długa przerwa)
» 1335 - 1345

Opłata za żywienie pobierana jest do 10 każdego miesiąca.
Posiłek wykupuje się na cały miesiąc.

Od 1 pazdziernika 2019 roku opłaty pobiera pani Ewa Jaworska w bibliotece szkolnej w godzinach:

»Poniedziałek 12.00-15.00

»Wtorek 11.00-15.00

»Środa 11.00-15.00

»Czwartek 13.00-15.00

»Piątek 11.00-13.00
SRTONA GŁÓWNA