Liceum


Gimnazjum


Szkolne Halo


Materiały dla uczniów
Samorząd Uczniowski Gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017

Uczniowie gimnazjum w dniu 8 września 2015 roku podczas demokratycznych wyborów, spośród nauczycieli uczących w gimnazjum wybrali opiekunów Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2016/2017. Zostali nimi:» p. Paweł Kowalski – wychowawca klasy 3c gimnazjum i nauczyciel języka angielskiego
» p. Aleksandra Jakubiak - wychowawca klasy 1c gimnazjum i nauczyciel języka angielskiego


Podczas zebrania w obecności opiekunów SU ze wszystkich uczniów wchodzących w skład trójek klasowych wybrano przewodniczącą SU, zastępcę i skarbnika oraz liderów i członków trzech sekcji które będą funkcjonowały w tym roku szkolnym.

» Przewodniczący - Patryk Ogieniewski kl. 3c
» Z-ca przewodniczącego - Paulina Kopka kl. 3d
» Skarbnicy - Brygida Kowalska kl. 3a, Karolina Kurcińska kl. 3a


Sekcje w SU Gimnazjum
» Rozrywkowa
Lider: Barbara Juścikowskaś kl.2a,
» Artystyczna
Lider: Zofia Kosatka kl 2b,
» Gospodarcza
Lider: Wiktoria Kosacz kl.2c.


Kontakt

ZSO w Mogielnicy
05-640 Mogielnica,
ul. Nowomiejska 1,
tel:048 6635016,
zsomogielnica@op.pl


ZSO


Hala sportowa